Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΤΑΓΑΣ εἶναι ἐν ἀποστρατείᾳ Ἀντιναύαρχος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τό ὁποῖο ὑπηρέτησε γιά 41 χρόνια. Γεννήθηκε στήν Νεάπολη Βοιῶν Λακωνίας τό 1934 καί εἰσῆλθε στήν Σχολή Ναυτικῶν Δοκίμων τό 1952. Ἀπό τοῦ βαθμοῦ τοῦ Σημαιοφόρου ὡς καί τόν βαθμό τοῦ Πλοιάρχου ὑπηρέτησε σέ πολεμικά πλοῖα ὡς μάχιμος Ἀξιωματικός τους κυρίως σέ Ἀντιτορπιλλικά, ἐν συνεχείᾳ ὡς Κυβερνήτης τους καί ὡς Διοικητής μοίρας Ἀντιτορπιλλικῶν. Στούς ἀνωτάτους βαθμούς διοίκησε τήν Διοίκηση Ἀντιτορπιλλικῶν, τήν Σχολή Ναυτικῶν Δοκίμων, τήν Ναυτική Σχολή Πολέμου, τόν Ναύσταθμο Σαλαμῖνος καί τήν Διοίκηση Διοικητικῆς Μερίμνης Ναυτικοῦ.

Σπούδασε στήν Ἀγγλία ὅπου ἔλαβε τό πτυχίο Ἀξιωματικοῦ Ν. Ἐπικοινωνιῶν, στήν Ναυτική Σχολή Πολέμου τοῦ Π.Ν. καί στήν Ναυτική Σχολή Πολέμου τῶν ΗΠΑ, ὅπου ἔλαβε τό πτυχίο Στρατηγικῆς καί Διεύθυνσης Ἐπιχειρήσεων.

Συμμετεῖχε στό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ τοῦ 1973 ἐναντίον τῆς Χούντας, συνελήφθη, φυλακίσθηκε στήν ΕΣΑ, ἀποτάχθηκε μαζί μέ τούς συμμετέχοντες συναδέλφους του καί ἐπαναφέρθηκε στήν ἐνέργεια μέ τήν μεταπολίτευση τό 1974. Στόν βαθμό τοῦ Πλοιάρχου ἀπεστάλη στήν Ὀλλανδία (1980) ὡς Διοικητής τοῦ Ναυτικοῦ Κλιμακίου διά τήν παρακολούθηση τῆς κατασκευῆς καί τήν παραλαβή τῶν νέων Φρεγατῶν ΕΛΛΗ καί ΛΗΜΝΟΣ.

Μετά τήν ἀποστρατεία του μέ τόν βαθμό τοῦ Ἀντιναυάρχου (1988), ἀνακλήθηκε στήν ἐνέργεια καί συνέταξε τίς νέες Διατάξεις (Γενικό Κανονισμό) τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Κατά τήν ἀπασχόλησή του μέ τά γράμματα, δημοσίευσε καί παρουσίασε κείμενα ναυτικῆς ἱστορίας, λογοτεχνίας καί ποιήματα σέ διάφορα περιοδικά καί ἐφημερίδες. Διετέλεσε συντάκτης γιά τρία χρόνια τοῦ περιοδικοῦ Περίπλους Ναυτικῆς Ἱστορίας τοῦ Ναυτικοῦ Μουσείου Ἑλλάδος καί γιά ἕξι χρόνια τοῦ περιοδικοῦ του ἱδρύματος Μαρία Τσάκου.

Ἐκδοθέντα ἔργα του: Ὁ Ναυτικός Σάκκος (ποιήματα, ἐκδ. Ι. Σιδέρη, 1994), Ἀπό τόν Ἥλιο ὡς τόν Θουκυδίδη (ποιήματα, ἐκδ. Ι. Σιδέρη, 1997), Ὁμηρικά Ναυτικά Θέματα (ἐκδ. Ι. Σιδέρη, 2006), Φιλοσοφικά ἀπανθίσματα Γρ. Λιονή (ἐκδ. Παρουσία, 1997, Ἐπιμέλεια), Ἡμερολόγιο Ν. Ἀγώνα 1912-13 (ἐκδ. Ι. Σιδέρη, 2010, Ἐπιμέλεια), Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Χίου (Ἐπιμέλεια, 2015).

Kυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας: