Επικοινωνία

Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: yapi@yapi.gr
Τερψιθέας 2
264 42, ΠάτραΥΠΟΒΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να αναγνώσουμε το βιβλίο σας.

Μπορείτε να μας στείλετε ολόκληρο το έργο σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση submissions@yapi.gr, σε κάποια μορφής αρχείου ανάγνωσης (.doc, .docx, .pdf, κ.λπ.).

Τα συνημμένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν παράλληλα:

  • Σύντομη περίληψη του έργου.
  • Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα, όπου θα αναγράφονται απαραιτήτως ταχυδρομική/ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο.
  • Περιεχόμενα, αν υπάρχουν.

Οι εκδόσεις «Πικραμένος» αναθέτουν την ανάγνωση του κάθε υποβαλλόμενου έργου σε επιτροπή αξιολόγησης. Σε ένα διάστημα δύο μηνών επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε εάν θα προχωρήσουμε στην έκδοση-συνεργασία είτε όχι.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.