Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017, ώρα 20.30
Παρουσίαση Βιβλίου
Αθήνα: Saint George: All Day Cafe Bar
(Πλατεία Καρύτση 2)

 Περισσότερα  

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 20.30
Παρουσίαση Βιβλίου
Πάτρα: Καφέ ΓΕΦΥΡΕΣ
(Πατρέως 86)

 Περισσότερα