Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016, ώρα 20.00
Παρουσίαση Βιβλίου
Πάτρα: «Royal Theater» - Παλιό Πτωχοκομείο
(Ακτή Δυμαίων 53)

 Περισσότερα