Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014, ώρα 20.30
Παρουσίαση Βιβλίου
Πύργος: Παραδοσιακό Παντοπωλείο «Εδέατρος»
(Μεταξά 1, Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου)

 Περισσότερα  

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014, ώρα 20.00
Παρουσίαση Βιβλίου
Θεσσαλονίκη: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

 Περισσότερα  

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014, ώρα 7.00 μ.μ.
Παρουσίαση Βιβλίου
Αθήνα: Δημαρχείο Γλυφάδας

 Περισσότερα  

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 20.30
Παρουσίαση Βιβλίου
Πάτρα: Επίκεντρο

 Περισσότερα