Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019, ώρα 20.00
Παρουσίαση Βιβλίου
Αίγιο: Ιόνιος Βιβλιοθήκη
(Ανδρονοπούλου 12)

 Περισσότερα  

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019, ώρα 19.00
Παρουσίαση Βιβλίου
Πάτρα: Επίκεντρο+
(Νόρμαν 16)

 Περισσότερα