Σάββατο, 11 Μαΐου 2019, ώρα 16.00
Παρουσίαση Βιβλίου
Θεσσαλονίκη: Αίθουσα «ΕΙΠ», περίπτερο 15
(16η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

 Περισσότερα