Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 19.00
Παρουσίαση Βιβλίου
Αθήνα: Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων
(Γ΄ Σεπτεμβρίου 56, 1ος όροφος)

 Περισσότερα