Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017, ώρα 18.30
Παρουσίαση Βιβλίου
Θεσσαλονίκη: Καφωδείον Ελληνικό
(Ελ. Βενιζέλου 45 (κάτω απο το παλιό Δημαρχείο))

 Περισσότερα